Opgaver
Customer Management System (CMS), Multichannel

Nordea
November 2013 - december 2013

Implementering af web services på Oracle Service Bus (OSB) der udstiller funtionalitet til oprettelse og afslutning af handlinger/indsatser i Nordea CMS til eksterne systemer.

Som en del af processen skulle to Nordea udviklere oplæres I OSB og implementering af services på denne.

Mit ansvarsområde:Implementering af services på OSB i samarbejde med Nordeas udviklere samt optimering og dokumentation af udviklingsprocessen

Anvendte teknologier:Java/J2EE, jax-ws, Webservices, WSDL, XSD, XML, Oracle Service Bus 10.3, Oracle Workshop for Weblogic 10.3, Jenkins.

Min rolle i projektet:Systemudvikling, Systemdesign, Systemanalyse,

 
DSB online billetsystem

DSB A/S
Januar 2013 - juni 2013

Implementering af ny funktionalitet I DSB´s online billetsystem, der giver rejsende mulighed for at købe billetter via browser, smart phones og SMS.

Mit ansvarsområde: Implementering af ny funktionalitet der gør det muligt at levere billetter via SMS i stedet for fysiske billetter.

Anvendte teknologier: Java/J2EE, Axis 2 Webservices, Wicket, Unit test, Cucumber, Selenium, Maven3, Mercurial, Hibernate, XML, HTTP, CSS, Jenkins, JBoss Application Server, Oracle database, IntelliJ IDEA, Scrum.

Min rolle i projektet: Systemudvikling, Systemdesign, Systemanalyse, System test.

 
Lægemiddelstyrelsen

KMD A/S
December 2012 - januar 2013

Implementering af et forbedret sæt af web services som erstatning for gamle som var for besværlige at vedligeholde og som havde for lange svartider.

Mit ansvarsområde: Valg af teknologier og frameworks

Design af ny web service arkitektur.

Opsætning af Continuous Integration (CI)

Implementering af web services

Dokumentation af arkitekturen og udviklingsprocessen.

Anvendte teknologier: Java/J2EE, CXF Web Services, Unit test, SQL, Maven3, Subversion, Spring, Hibernate, Spring-JDBC, XML, WSDL, XSD, Servlet, Jenkins, Nexus maven repository, Websphere Application Server 6.1, IBM DB2, IntelliJ IDEA.

Min rolle i projektet: Systemudvikling, Systemdesign, Systemarkitektur, Systemanalyse, System test, Installation/configuration.

 
Active Trader

Nordea A/S
December 2010 - september 2012

Implementering af ny aktie handelsplatform rettet mod daytradere og professionelle tradere. Projektet bestod i at implementere et Webservice interface der gør det muligt at koble 3. parts handelsklienter på Nordea eksisterende handelssystemer.

Handelsklienten valgt til projektet blev leveret af Six Telekurs AB.

Mit ansvarsområde: Implementering af Webservices der udstiller Nordeas handelssystemer for 3. parts leverandører. Herunder tilpasning af Nordea eksisterende handelssystemer for at opnå bedre understøttelse af flere typer af handelsklienter.

Implementering af Webservices der gør det muligt at liste og vise Nordea research og andre publikationer.

Implementering af signup funktionalitet i Nordea netbank. Herunder implementering af funktionalitet til oprettelse/opdatering af kunder i SIX Telekurs provisioneringssystem kaldet WebSense via Webservice interface.

Ansvar for bestilling og konfiguration af test- og produktionsmiljøer. Herunder definition af overvågning og alarmer.

Udvikling af komponent der interagerer med Nordeas interne markedssystemer kaldet Front Arena og notificerer kunder om ændringer på deres åbne ordrer.

Anvendte teknologier: Java/J2EE, Apache CXF Web Services, Unit test, SQL, Servlets, Apache Wicket, Spring, Hibernate, JDBC, Web sikkerhed, Mbeans, JNA (Java Native Access), WSDL, XML, XSD, HTML, Maven2, JMS, Subversion, Weblogic Server 10.3, Microsoft database 2008, IntelliJ IDEA.

Min rolle i projektet: Systemudvikling, Systemdesign, Systemarkitektur, Systemanalyse, System test, Installation/konfiguration.

 
eMomsrefusion

SKAT
August 2009 til december 2010

Tidligere skulle virksomheder, søge om momsrefusion, for varer køb i andre EU lande i det land hvor varen var købt. Med det nye fælles EU system til elektronisk momsrefusion indberetter virksomheden i stedet sin ansøgning om momsrefusion i sit hjemlands skattemyndighed, som sender ansøgningen videre til refusionslandet. Kommunikationen mellem EU landene sker via det fælles EU CCN/CSI netværk via produktet LXR.CCN fra Vivansa.

Mit ansvarsområde: Installation og konfiguration af application server, service bus og portal i udvikling, test, stage og produktionsmiljøer. Ansvar for implementering sikkerhedsarkitektur, som bestod ekstern penetrationstest, herunder implementation af fase 1 sikkerhedsløsning med krypteret cookie og fase 2 SAML sikkerhedsløsning.

Konfiguration af LXR.CCN Web service Gateway, herunder mapning mellem SKAT web services og LXR.CCN web
services. Arkitektur og implementering af funktionalitet til afsendelse af momsrefusion beskeder fra backend system over
CCN/CSI netværket.

Gennemførelse af konformance test med EU testcenter ITSC.

Konfiguration af remote portlets (WSRP), med SAML, mellem SKAT NTSE portal over to service busser til federet
portal i Steria driftscenter.

XQery mapninger mellem SKAT XML begrebsmodel og EU XML.

Driftsovervågning, fejlsøgning, fejlrettelser og ugentlig status af fase 1 løsningen.

Anvendte teknologier: Java JEE, Axis2 web services, Web sikkerhed, ws-security, SAML, digital signatur, XMLBeans, xQuery, xPath, XML, XSD, WSDL, SQL, portlet, WSRP, Servlet, Maven 2, JMS, Subversion, Spring, Hibernate, Aqualogic Service Bus 9.2, Oracle Service Bus 10.3, Weblogic Server 9.2, Oracle DB, Weblogic Portal 9.2, Tomcat 6, Redhat Enterprise Server 5, IntelliJ IDEA , Eclipse, SCRUM

Min rolle i projektet: Analyse, arkitektur, proof of concept, systemudvikling, deployment, drift, test, kravspecifikation, dokumentation

 
Genbrugelige artefakter SKAT Infrastruktur platform

SKAT
Januar 2010 til april 2010

SKAT har i samarbejde med en af sine store leverandører gennem en årrække implementeret en SOA infrastruktur platform (SKAT IP). For at gøre det muligt for andre leverandører at levere systemer til denne platform, har SKAT fået udviklet en række genbrugelige artefakter, som nye og eksisterende leverandører skal anvende i udvikling af nye systemer til SKAT IP. Den nye leverandør platform kaldes for SKAT federeret IP.

De genbrugelige artefakter er baseret på de erfaringer Steria A/S fik ifm. levering af Fase 1 af Elektronisk momsrefusion på SKAT federeret IP.

Leverancen af genbrugelige artekfakter indeholder:

  • Weblogic 9.2 Rolemapper, der kontrollerer at brugeren har de roller en ressource er beskyttet med. SKAT IP anvender udvidet SAML tokens til single sign-on og sikkerhed. Rolemapperen kan vha. oplysningerne i SKAT SAML tokens kalde en række sikkerheds web services på SKAT IP, som gennem opslag i SKATs LDAP, verificerer at brugeren er autoriseret og autentikeret til at tilgå den kaldte resource.
  • VMware image med Aqualogic Service Bus 9.2 komplet med sikkerheds opsætning til SKATs infrastruktur platform.
  • VMware image med Weblogic Application Server 9.2.
  • VMware image med Weblogic Portal 9.2

Mit ansvarsområde: Implementering af rolemapper, til kontrol af brugeroplysninger fra SAML token mod LDAP. Installation
og konfiguration af generiske Aqualogic Service Bus, Weblogic Application Server og Weblogic Portal instanser til brug på SKAT federet infrastruktur platform.

Anvendte teknologier: Java JEE, Weblogic web services, MBean, Weblogic Security Framework, WS-security, SAML, Maven 2, Subversion, Aqualogic Service Bus 9.2, Weblogic Server 9.2, Weblogic Portal 9.2, Red Hat Enterprise Server 5, IntelliJ IDEA

Min rolle i projektet: Analyse, arkitektur, proof of concept, systemudvikling, test, dokumentation

 
Tinglysning af fast ejendom (TAFE)

SKAT
Juni 2009 - August 2009

I forbindelse med den elektroniske tingslysning, skal SKAT kontrollere og efterberegne opkrævede tingslysningsafgifter. TAFE er et system, som modtager informationer om tinglysninger fra Domstolsstyrelsen via web service, persisterer dem i en XML database. De motagne tinglysninger bliver løbende kategoriseret og på baggrund af kategoriseringen dannes udtræk til 3 andre systemer hos SKAT, som foretager kontrol og efterberegning. Aflevering af data til modtagersystemerne, sker vha. web services. Da datamængderne til 2 af systemerne er ganske betragtelige, styres, gennem en række web service kald, en FTP overførsel af data. Denne styring af FTP overførsler vha. web services kaldes hos SKAT for styret filoverførsel.

Projektet blev implementeret i SKAT koncerncenter

Mit ansvarsområde: Foranalyse og løsningbeskrivelse. Implementering af mønster til styret filoverførsel. Installation af test- og produktionsmiljøer. Konfiguration af service bus til kommunikation med Domstolsstyrelsen og SKATs andre systemer.

Anvendte teknologier: Java JEE, Axis2, Web services, XMLBeans, Aqualogic Service bus 9.2, Tomcat 6, xQuery, XML, XSD. WSDL, eXist og Tamino XML database, FTP/sFTP, Red Hat Enterprise Server 5, Maven2, Subversion, Eclipse.

Min rolle i projektet: Foranalyse, arkitektur, systemudvikling, deployement, test, dokumentation.

 
Automatiseret installation af Oracle Weblogic middleware produkter

SKAT
Maj 2009

SKAT har gennem en årrække implementeret en SOA infrastruktur platform. I den forbindelse har det været et ønske for SKAT at få automatiseret installationen af middleware produkter til platformen, så nye leverandører hurtigt kan kobles på
infrastrukturen. Opgaven var en enmandsopgave, som blev løst mens jeg sad i SKATs
koncerncenter.

Mit ansvarsområde: Udvikling af scripts til automatiseret installation og configuration af Weblogic server 9.2 og Aqualogic Service bus 9.2

Anvendte teknologier: Weblogic Scripting Tool (WLST), XML, Ant, digital signatur, SAML, Red Hat Enterprise Server 5.

Min rolle i projektet Udvikling, deployment, dokumentation

 
EMCS Udbud

Steria A/S
Marts 2009 til maj 2009

SKAT udbud om implementering den danske del af EMCS (Excise Movement and Control System). EMCS er et samarbejde mellem EU landene og skal bruges til at kontrollere virksomheder, der handler med vin, øl, spiritus, tobak og energiprodukter (f.eks. olie og gas) under afgiftssuspension over EU's indre grænser.

Mit ansvarsområde: I forbindelse med anden udbudsrunde havde jeg ansvaret for at lave løsningsbeskrivelse af hvordan systemet skulle integreres på SKATs infrastruktur platform, især med henblik sikkerhedsarkitekturen og løsningsbeskrivelse af integrationen til det fælles EU CCN/CSI netværk.

Anvendte teknologier: SAML, digital signatur, WS-security, Web services

Min rolle i projektet: Analyse, arkitektur, forretningsanalyse, kravspecifikation, dokumentation

 
Redesign af www.nykredit.dk

Nykredit A/S
Juni 2008 til marts 2009

Implementering af nyt design og ny funktionalitet på Nykredits hjemmeside.

Mit ansvarsområde: Udover min rolle som systemudvikler, havde jeg også ansvaret for den tekniske projektledelse, herunder kravspecifikation, løsningbeskrivelse, estimering og uddelegering af opgaver. Jeg fungerede derudover som,    mentor for 2 af Nykredits egne udviklere, som gennemgik et skifte fra mainframe udvikling til Java udvikling.

Anvendte teknologier: Java J2EE, JSP, Servlet, XML, XSD, XSLT, HTML, CSS,  Javascript, Interwoven, PERL, BEA Weblogic, IntelliJ IDEA, Struts, Ant, CVS

Min rolle i projektet: Teknisk projektledelse, analyse, arkitektur, kravspecifikation, proof of concept, dokumentation, systemudvikling, deployment.

 
Redesign af boligpræsentation på www.nybolig.dk & www.estate-maeglerne.dk

Nykredit A/S
Februar 2008 til juni 2008

Implementering af nyt design og ny funktionalitet på boligpræsentation.

Mit ansvarsområde Udvikling og design.

Anvendte teknologier: Java J2EE, JSP, Servlet, XML, XSD, XSLT, HTML, CSS, Javascript, Interwoven, PERL, BEA Weblogic, IntelliJ IDEA, Struts, Ant, CVS

Min rolle i projektet Analyse, arkitektur, kravspecifikation, proof of concept, dokumentation, systemudvikling, deployment.

 
Udvikling af Xportalen

Nykredit A/S
September 2007 til februar 2008

Udvikling af Totalkredits realkredit rådgivningsportal. Xportalen bruges af alle banker som formidler Totalkredit lån. Portalen tog i alt ca. 4 år at udvikle. Som del af projektet blev en SOA implementeret.

Mit ansvarsområde: Udvikling af ny funktionalitet og fejlrettelser af eksisterende funktionalitet. Overlevering til forvaltning

Anvendte teknologier Java J2EE, XML, XSD, WSDL, Web services, Servlet. JSP, AJAX, Javascript, CSS, EJB 2.0, XSLT, Interwoven, BEA Weblogic, IntelliJ IDEA, Struts, JDBC, SQL, BEA Portal, Portlet, DB2, Ant, CVS, UML.

Min rolle i projektet Analyse, arkitektur, dokumentation, systemudvikling.

 
Elektronisk tinglysning

DLR Kredit A/S
Januar 2007 til september 2007

Udvikling af Totalkredits realkredit rådgivningsportal. Xportalen bruges af alle banker som formidler Totalkredit lån. Portalen tog i alt ca. 4 år at udvikle. Som del af projektet blev en SOA implementeret.

Mit ansvarsområde: Udvikling af ny funktionalitet og fejlrettelser af eksisterende funktionalitet. Overlevering til forvaltning

Anvendte teknologier Java J2EE, XML, XSD, WSDL, Web services, Servlet. JSP, AJAX, Javascript, CSS, EJB 2.0, XSLT, Interwoven, BEA Weblogic, IntelliJ IDEA, Struts, JDBC, SQL, BEA Portal, Portlet, DB2, Ant, CVS, UML.

Min rolle i projektet Analyse, arkitektur, dokumentation, systemudvikling.

 
Eclipse plugin til kildekodestyring

DLR Kredit A/S
Juli 2006 - september 2007

I forbindelse med et skifte fra VAG til EGL som udviklingsprog på DLR Kredits mainframe og et skifte til et mere tidssvarende udviklingsmijø, var det nødvendigt at udvikle nyt Eclipse plugin, til integration med CVS. Dette plugin sikrer at en udvikler kan låse det program, der udvikles, så andre ikke kan rette i det samtidig, samt at lave løbende byg af ny kodebase.

Mit ansvarsområde: Analyse, design udvikling af den del af plugin, som interagerede med CVS.

Anvendte teknologier: Java J2EE, Eclipse plugin, JDBC, Websphere Application Developer, DB2, MySQL, Ant, CVS.

Min rolle i projektet: Systemudvikling, arkitektur, dokumentation, deployment.

 
DLRxperten

DLR Kredit A/S
August 2005 til september 2007

DLRxperten er et erhvervsrådgivningssystem til bl.a. beregning af nye lån og konverteringer af både DLR Kredits egne produkter, men også de fleste andre realkredit institutters lånetyper. DLRxperten anvendes af ca. 130 forskellige banker
og sparekasser, herunder Jyske Bank og Sydbank.

Mit ansvarsområde: Vedligeholdelse, fejlrettelser, deployment, analyse, design og videreudvikling af DLRxpertens JSP front-end.

Anvendte teknologier: Java J2EE, JSP, HTML, CSS, Javascript, Servlet, XML, XSL:FO, Javawrapper, Webtransactions, CICS, IBM Websphere Application Developer 5.1 & Rational 7, IBM Websphere Application server 5.1 & 6.1, IBM DB2, Windows 2000 Server, Ant, CVS, UML.

Min rolle i projektet: OOD, OOA, OOP, systemudvikling, forretningsanalyse, dokumentation, fejlretning, deployment, finans, Internet.

 
Vurderingsinspektørsystem

DLR Kredit A/S
August 2005 til september 2007

Vedligeholdelse og videreudvikling af Vurderingsinspektørsystemet der anvendes af landbrugs- og erhvervsvurderingsinspektører til indberetning af vurderinger af landbrugs- og erhvervsejendomme. Systemet er implementeret som en modulopbygget Java Swing applikation installeret hos hver bruger. Hvert modul kan opdateres uafhængigt af resten af applikationen. Modulerne kommunikerer med VAG og DB2 på Z/os mainframe gennem en IBM Websphere Application Server 4.5 vha. javawrappere.

Mit ansvarsområde: Vedligeholdelse, fejlrettelser, deployment og videreudvikling af Java Swing applikation.

Anvendte teknologier: Java j2EE, Swing/AWT, Javawrapper, IBM Websphere Application Server 4.5, IBM VisualAge for Java, IBM DB2, Ant.

Min rolle i projektet: Systemudvikling, dokumentation. Fejlretning, deployment.

 
Vurdering af produktionsejendomme

DLR Kredit A/S
Maj 2007 til Juli 2007

Analyse design og implementering af webbaseret løsning til vurdering af produktionsejendomme. Løsningen anvendes af DLR Kredits landbrugsafdeling til indtastning af vurderinger af produktionsejendomme, som ligger til grund for låneansøgninger. Der kan derefter dannes statistik over vurderingerne som bruges til at skabe ensartede vurderinger og lave sammenligninger mellem landsdelene. Systemet blev gennemført, som et pilot projekt for indførelse af SOA.

Mit ansvarsområde: Analyse, design og videreudvikling af hele systemet.

Anvendte teknologier: Java J2EE, SOAP web services, XML, XSD. WSDL, DB2, Adobe Flex 2.0, IBM Rational Application Developer 6.1, Websphere Application Server 6.1, IBM HTTP Server 6.1, JDBC, SQL MySQL, DB2, Ant, CVS.

Min rolle i projektet: OOA, OOD, OOP, forretningsanalyse, systemudvikling, arkitektur, dokumentation, deployment.